Foruma noteikumi

Flake Network projekta noteikumi.

Dotie noteikumi darbojas visā forumā.

Noteikumi tiek ieviesti ērtai un konstruktīvai diskutēšanai. Ja Jūs neesat apmierināti ar šiem noteikumiem, tad atturaties no jebkādas publicēšanas.

 1. Vispārīgie nosacījumi
  1. Projekts — dotais projekts, Flake.lv (Flake-Network.com).
  2. Tēma — atsevišķa diskusija ar ierakstiem.
  3. Profils — lietotāja konts projektā.
  4. Lietotājs — Interneta tīkla lietotājs, kurš pārlūko projekta lappuses.
  5. Lietotājvārds — pseidonīms, zem kura lietotājs reģistrējas projektā.
  6. ТI — TēmasIzveidotājs, lietotājs, kurš izveidoja tēmu projektā.
  7. IM — momentālā ziņojumu apmaiņas sistēma (Skype, Discord, WhatsApp utt.).
  8. Projekta administrācija — projekta lietotāji, kuri ir tā autori un/vai īpašnieki. Pēdējā instance jebkuru jautājumu risināšanai.
  9. Publiskā projekta daļa — projekta lappuses, kuras ir pieejamas skatīšanai jebkuram reģistrētam lietotājam.
  10. Aizvērtā projekta daļa — projekta lappuses, kuras ir pieejamas skatīšanai tikai ar autorizēto piekļuvi.
  11. Projekta noteikumi — Noteikumu un ieteikumu kopums, kas reglamentē lietotāju darbību projektā. Noteikumus nosaka projekta administrācija. Noteikumi tiek papildināti vai laboti pēc nepieciešamības, ar projekta administrācijas lēmumu. Projekta noteikumi ir obligāti izpildāmi, izņemot gadījumus, kad ir nepārprotami norādīts konkrēta noteikuma ieteikuma raksturs.
 2. Lietotāju grupas
  1. Īpašnieks — projekta īpašnieka grupa. Projekta īpašnieks pārstāv projektu un tā personāla sastāvu. Tā pakļautībā ir visa projekta personāls.
  2. Izstrādātājs - projekta izstrādātāju grupa. Izstrādātājs pārvalda un uztur projektu darba stāvoklī. Tā paķlautībā ir visa projekta personāls (Izņemot Īpašnieku).
  3. Galvenais administrators. — projekta galveno administratoru grupa. Šajā grupā ir iekļauti administratori, kuri pārvalda visu projektu un tā serverus. Tā pakļautībā ir Factions personāls.
  4. Factions administrators — projekta Factions servera administrators. Šajā ir iekļauti administratori, kuri pārvalda Factions serveri un tā personālu. Tā pakļautībā ir Factions moderatori un uzraugi.
  5. Factions moderators — projekta Factions servera moderators. Šajā grupā iekļauti moderatori, kuri kontrolē spēlētāju spēli serverī. Tiem ir pieeja bloķēt, brīdināt, apklusināt servera uzraugus un spēlētājus. Tā pakļautībā ir Factions uzraugi.
  6. Factions uzraugi — projekta Factions servera uzraugi. Šajā grupā iekļauti uzraugi, kuri kontrolē spēlētāju kārtību čatā un serverī. Kļūt par servera uzraugu var aizpildot pieteikuma formu atbilstošajā projekta foruma sadaļā.
  7. Verificēts — verificēto lietotāju grupa. Verificēto lietotāju grupa ir populāru personu grupa, kurām var veidoties dubultnieki (viltvārži). Verificētie lietotāji tiek apstiprināti, tikai pēc projekta administrācijas
  8. Lietotājs — projekta lietotāju grupa. Visi lietotāji pēc reģistrācijas forumā, pēc noklusējuma ir Lietotājs.
  9. Bloķēts — Uz toto grupu tik pārvietoti lietotāji, kuri esot pārkāpuši mūsu kopienas noteikumus. Bloķēšana var būt laicīga un/vai mūžīga. Bloķētie lietotāji nevar izmantot nekādu foruma funkcionālu.
 3. Lietotāju reģistrācija
  1. Reģistrējoties projektā lietotājs piekrīt šo noteikumu izpildei.
  2. Lietotājvārda izvēle ir tikai lietotāja tiesības, bet ir daži ierobežojumi. Administrācijai ir tiesības, lai apturēt lietotājvārda izmantošanu, ja tā izmantošana pārkāpj vispārpieņemtās morāles un ētikas normas, vai tas ir aizvainojošs cita projekta lietotājiem.
  3. Lietotājvārds nevar saturēt vietnes adresi un nenormatīvo leksiku, neatkārtot citu projekta lietotāju lietotājvārdu līdz ar tā sakrišanu. Rakstzīmju kopu izmantošana (piemēram: 111222, 6677889, sdsdssd, adsaewewe utt.) lietotājvārdā, arī ir aizliegts.
  4. Aizliegts izmantot lietotājvārdā, profila attēlā, parakstā simboliku, lozungus, kuri var būt neskaidri uztverti vai interpritēti. Kā arī šis: visi svastikas veidi, reliģijas simboli. Kā arī jebkāda veida narkotiku, alkohola, neveselīga dzīves veida propoganda. Lietotājiem, kuri pārkāps šo noteikuma punktu tiks nosūtīt privātais ziņojums ar ieteikumu nomainīt profila attēlu / parakstu. Administrācijas / moderatoru ignorēšanas gadījumā visi lietotāja ziņojumi tiks izdzēsti bez iespējas uz atbloķēšanu.
 4. Kopējie noteikumi un aizliegumi
  1. Ir aizliegta projekta lietotāju aizskaršana, flood, flame, satura kopēšana.
  2. Aizliegta publiska projekta adminstrācijas darbību apspriešana un nekonstruktīva projekta kritika. Mēģinājumi turpināt diskusiju, pēc moderatora aizlieguma, atverot jaunu tēmu, tiks izvērtēta kā publiska darbību diskutēšana un tiks atbilstoši aizliegta.
  3. Aizliegts publicēt agresīvus un/vai aizskarošus izteicienus komentāros vai citos ziņojumos. Projekts atšķiras ar cieņu vienam pret otru.
  4. Aizliegts izveidot dažādos projekta forumos vairākas tēmu kopijas (tam sekos sods, tā kā tas tiek izvērtēts kā flood).
  5. Izmantojot svešus profila pieejas datus publicēt projektā informāciju, kura pārkāp projekta noteikumus vai kura ir vienkārši aizskaroša.
  6. Aizliegts nodot savu profilu (pieejas datus) citām personām. Lietotājam, kurš pamanīja šāda veida pārkāpumu ir pienākums paziņot par to Projekta administrācijai, izmantojot privāto saraksti konfidencialitātei.
  7. Aizliegts atvērti savstarpēji skandalēt (pierādīt savu patiesību, var izmantot e-pastu, IM vai personīgo saraksti).
  8. Ir aizliegts izpaust nacismu, rasismu, necieņu un citus līdzīgus viedokļus.
  9. Aizliegts kopumā publicēt garās sarakstes no IM (utt.) atvērtā ziņojumā. Tādiem mērķiem ir jāizmanto spoiler.
  10. Aizliegta jebkāda veida reklāma svešās tēmās, kura nav attiecināma uz Flake Network projektu.
  11. Vienam lietotājam ir aizliegts izveidot vairāk par vienu profilu, izņemot tos momentus, kad tas ar sarunāts ar Projekta administrāciju. Arī seko atzīmēt, ka lietotājvārda maiņa pēc reģistrācijas ir aizliegta, lai izvairīties no iespējamiem skandāliem.
  12. Aizliegta masveida prīvāto sarakstu izveidošana (tas tiks izvērtēts kā spam un tiks sodīts pēc administrācijas skatījuma, līdz pat mūžīgai profila bloķēšanai).
  13. Stingri aizliegta reputācijas pacelšana ar draugu vai vairāku profilu palīdzību. Tādi “gudrinieki” tiks sodīti ar bloķēšanu.
  14. Aizliegta reputācijas izprasīšana (piemēram: “piemiedzat ‘Patīk’”, “ir nepieciešama reputācija” utt.).